Javne nabavke

25. Odluka o dodeli ugovora za nabavku energenata

24. Javni poziv za podnošenne ponuda za nabavku peleta za grejnu sezonu 21/22

23. Izmena plana Javnih nabavki

22. Odluka o obustavi postupka nabavke energenata za grejnu sezonu 2021/22

21. Javni poziv za podnošenne ponuda za nabavku peleta za grejnu sezonu 21/22

20. Izmenu Plana javnih nabavki za 2021.godinu koja je objavljena na Portalu javnih nabavki 30.09.2021.godine.

19. Odluka o dodeli Ugovora za nabavku električne energije

18. Poziv za podnošenje ponuda za električnu energiju

17. Plan javnih nabavki za 2021. godinu

16.
Javna nabavka
Predmet: Električna energija za potrebe sportsko sajamske ustanove „Pendik“ u Novom Pazaru.

15.
Javna nabavka
Predmet: kupoprodaja mrkog uglja-kocka prana i drva za ogrev za grejnu sezonu 2019/20. godinu.

14.
Predmet:  Električna energija za potrebe J.U. Sportsko sajamske ustanove „Pendik“ u Novom Pazaru, JN broj 1/2019

13.
Plan javnih nabavki za 2019.godinu.

12.
Javna nabavka
Predmet:  kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije 30-100 mm za grejnu sezonu 2016/17.godinu.

11. 

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, redni broj JNMV:1.1.1/16, 09310000 – Električna energija.

10. 

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA SSU „PENDIK“ Fitnes Sala 181.41 m2

Napomena: Oglas o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnih prostorija u SSU „ Pendik “ br._____ od 19.01.2016.godine počinje da teče 20.01.2016.godine i traje do 20.02.2016.godine. Javno nadmetanje po ovom oglasu održaće se trećeg dana od dana isteka predviđenog roka tj.23.02.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama gradske uprave – sala za sastanke ul.Stevana Nemanje br.2.

9.

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“.

Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 03.05.2017. god. do 14.00 časova.

8.

Javna nabavleka ma vrednosti, Usluge.

7.

1. “Nabavka električne energije”   

Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 24.04.2018. god. do 14.00časova.

2. “Radovi na izgradnji fitnes sale u SSU “Pendik”

Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 24.04.2018. god. do 14.30 časova.

6.

II izmena i dopunu plana javnih nabavki za 2018.godinu za J.U. SSU “Pendik” u Novom Pazaru. 

5.

Poziv za podnošenje ponuda: Radovi na izgradnji 6 (šest) kancelarija u SSU „Pendik“ u Novom Pazaru, redni
broj 44/2018, JNMVR: 1.3.2/18, ORN: 45000000 – građevinski radovi.

Napomena: Rok za podnošenje ponuda je 30.04.2018. god. do 14.30 časova.

4.

Poziv za podnošenje ponuda: Kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije -100+30 mm za grejnu sezonu 2018/19. godinu.

Napomena: Rok za podnošenje ponuda je do 23.08.2018. god. do 15.00 časova.

3. Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – Radovi na sanaciji i rekonstrukciji krova na SSU “Pendik” u Novom Pazaru br. 122/18 JNMVR 1.3.3-18

2. Izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2018.godinu.

1.

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentaciju br.145/18 za javnu nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi na trim stazi na rekreacionom centru u Novom Pazaru na objavljivanje na zvaničnu internet stranicu J.U. SSU “Pendik”. Poziv i Konkursna dokumentacija za napred navedenu nabavku objavljena je na Portalu javnih nabavki 09.11.2018.godine.